Poštovani pacijenti,

Da bi ortodontska terapija dala najbolji mogući rezultat, neophodna je puna saradnja pacijenta sa doktorom. Dobra saradnja između pacijenta i ortodonta utiče na to da terapija bude završena u najkraćem mogućem roku, sa optimalnim rezultatima.

Ako se pravilno održava, ortodontski aparatić neće štetiti zubima; drugim riječima to znači da se oralna higijena mora održavati na veoma visokom nivou.  Pored oralne higijene, mora se voditi računa o navikama u ishrani!

Ortodontska terapija – trajanje

Aktivna ortodontska terapija traje najmanje 12 mjeseci, dok prosječno vrijeme iznosi 24 mjeseca,  nakon čega slijedi retencija. Trajanje terapije zavisi od toga koliko je Vaš slučaj kompleksan, kao i od toga da li poštujete uputstva koja Vam je dao Vaš ortodont. Odlijepljene bravice i tube, propuštanje zakazanih pregleda i nekontrolisano nošenje ortodontskog aparata produžavaju trajanje terapije i otežavaju je!

Nakon aktivnog dijela terapije nastavlja se pasivna ortodontska terapija. To je period retencije sa aparatom, koji je napravljen da očuva položaj zuba postignut na kraju ortodontske terapije. Period retencije je veoma važan radi smanjenja rizika od daljih neplaniranih pomjeranja zuba ili vraćanja zuba u njihov stari nepovoljni položaj.

Zakazani pregledi

Da bi Vaša ortodontska terapija uspješno napredovala, neophodno je da redovno dolazite na zakazane preglede, obično svakih 6-8 sedmica.

Nekontrolisano nošenje ortodontskog aparata može da šteti zubima i desnima i da utiče na to da u terapiju budu uključene još brojne, dodatne posjete ortodontu.

NAPOMENA: Ako propustite više od tri zakazana pregleda, ortodont vam može prekinuti terapiju, bez obzira na to što ona još uvijek nije završena.

Navike u ishrani

Tvrda, ljepljiva ili hrskava hrana oštećuje bravice i savija žice i tako zaustavlja pomjeranje zuba. To dalje zahtijeva nove, neplanirane posjete ortodontu. Naravno, sve ovo odlaže završetak terapije.

Hrana sa visokim sadržajem šećera i gazirani napici izazivaju karijes i dovode do dekalcifikacije zuba (trajnih pukotina na zubima). Zato trebate izbjegavati ovu vrstu hrane i pića.

Izbjegavajte da grizete prednjim zubima! Ako hranu grizete prednjim zubima možete sebi izazvati neugodnost i istovremeno opteretiti i oštetiti aparatić. Preporučujemo Vam da uzimate manje zalogaje i da svaki zalogaj žvaćete sporije i duže.

Ortodontska terapija i oralna higijena

Ortodontski aparat sam po sebi ne može da prouzrokuje karijes ili upalu desni. Samo ako oralna higijena tokom ortodontske terapije nije zadovoljavajuća, mogu da nastanu navedeni problemi.

Prema tome, zube morate da perete nakon svakog obroka, a najmanje dva puta dnevno. Vrlo je važno da zubi budu čisti, jer hrana koja se zadržava oko bravica stvara kamenac koji šteti zubima i desnima. Ako nosite folije koje se skidaju, zube trebate da perete nakon svakog obroka, a odmah potom folije trebate ponovo da postavite na zube.

Ako je, uprkos upozorenjima ortodonta, čišćenje zuba dugotrajno loše, terapija će se možda morati prekinuti prije vremena.

Gumice

Tokom ortodontske terapije je nekada potrebno nositi gumice. Ako ih ne nosite prema datim uputstvima, vrijeme terapije se produžava i sama terapija može postati neefikasna.

Hitni slučajevi

Ako se bravica odlijepi ili se bilo šta slomi, kontaktirajte Vašeg ortodonta kako bi Vam dao savjet i zakazao pregled radi intervencije.

Pasivna ortodontska terapija – ritejner

Nakon skidanja ortodontskog aparata, započinje period kontrolisane retencije, koji obično traje 12 mjeseci i provodi se uz pomoć retencionog aparata – ritejnera, koji zube drži u novonastalom položaju. Čak i nakon jedne godine retencije, neke promjene u položaju zuba će se prirodno pojaviti sa godinama. Međutim, nošenje ritejnera se može nastaviti i nakon jednogodišnjeg nadzora koji provodi Vaš ortodont, kako bi se smanjila mogućnost nastanka ovih promjena.

Ukoliko se retencioni aparat ne nosi, zubi će se vrlo vjerovatno pomjerati ka svojim ranijim nepovoljnim položajima u većoj ili manjoj mjeri. Ukoliko do toga dođe, ispravke su često nemoguće bez ponovnog nošenja aparata.

PODSJETNIK

Pregledi

Jako je važno da redovno dolazite na zakazane ortodontske preglede, kao i da nastavite redovne posjete vašem stomatologu (ukoliko vaš stomatolog nije istovremeno i Vaš ortodont). 

Oralna higijena

Zube i bravice čistite nakon svakog obroka, a najmanje dva puta dnevno.

  1. Postoje specijalne ortodontske četkice za zube, kao i specijalni konac za zube koji su namijenjeni pacijentima koji nose fiksni aparatić (bravice).
  2. Nabavite interdentalne četkice za čišćenje teže dostupnih, interdentalnih prostora (vodite računa o optimalnoj veličini četkice). Izbjegavajte upotrebu čačkalica za čišćenje interdentalnih prostora, jer lako možete povrijediti desni!
  3. Nakon četkanja i upotrebe konca preporučljivo je upotrijebiti tečnosti za ispiranje usta.

Ishrana

Izbjegavajte tvrdu, hrskavu i ljepljivu hranu, jer ona može oštetiti bravice i učiniti terapiju neefikasnom.   Između obroka, izbjegavajte slatku i kiselu hranu i pića, jer oni izazivaju karijes, a  mogu izazvati i trajnu obojenost i pukotine na Vašim zubima.

Prekid terapije

Ako tokom terapije kontinuirano ne poštujete data uputstva ili ne dolazite na zakazane preglede, Vaš ortodont će možda biti prinuđen da prekine terapiju i prije planiranog roka.

Ne zaboravite: Vaš ortodont se brine o stručnom, tehničkom dijelu terapije, ali on nije jedini od koga zavisi tok i uspjeh Vaše terapije. Vaš doprinos je zapravo jednako važan da bi terapija bila potpuno uspješna!

Savjetujemo da:

  1. Redovno i pravilno održavajte oralnu higijenu
  2. Nastojte da se hranite pravilno, kako ne bi otpadale bravice
  3. Redovno dolazite na zakazane preglede
  4. Pridržavajte se datih uputstava

S poštovanjem,

Dentalharmony tim