Stomatolog je uputio vaše dijete na pregled kod ortodonta ili ste vi sami željeli mišljenje specijaliste koji će procjeniti stepen ortodontske nepravilnosti kod vašeg djeteta.  Ako je ovo slučaj, onda slijedi zakazivanje termina za prvi ortodontski pregled.

Prvi ortodontski pregled

Ortodontski pregled je specijalistički pregled, na kom ortodont prvo procjenjuje potrebu za ortodontskim liječenjem. Ukoliko ona postoji, određuje kada je najpovoljnije vrijeme za početak terapije. U zavisnosti od uzrasta pacijenta, njegovih životnih navika i eventualnih preferencija, ortodont predlaže vrstu terapije i sačinjava plan terapije. Plan terapije omogućava pacijentu da bude upoznat sa planiranim koracima, očekivanim rezultatima i procjenom ukupnih troškova terapije.

Savjet roditeljima je da dijete već u 6-toj godini života dovedu na prvi ortodontski pregled, kako bi se prije svega procijenilo da li postoji potreba za terapijom i ukoliko postoji da bi se ona započela na vrijeme. O značaju rane ortodoncije terapije možete više pročitati na ovom linku.

Šta uključuje prvi ortodontski pregled?

Na prvom pregledu ortodont posmatra ukupan izgled lica, pregleda zube i vilične kosti, te vrši sva potrebna snimanja i mjerenja. To mu omogućava da precizno utvrdi vrstu i stepen ortodontske nepravilnosti. Odmah na prvom pregledu se:

telerendgen-dentalharmony

  1. prave fotografije pacijenta
  2. uzimaju otisci gornje i donje vilice
  3. prave rendgenski snimci (OTP i profilni snimci).

U narednom koraku se, na osnovu dobijenih nalaza, pravi plan ortodontske terapije.

U ordinaciji Dentalharmony, prvi ortodontski pregled je besplatan, dok se rendgenska snimanja i plan terapije naplaćuju.

Šta predstavlja plan ortodontske terapije?

Ortodont mjeri tjeskobe i druge nepravilnosti položaja zuba i odnosa vilica u milimetrima. Ovi nalazi se unose u plan terapije, uz prethodno uzete otiske zuba, rendgenske snimke i fotografije. Ortodont dokumentuje dijagnozu i predlaže najefikasniji tip ortodontske terapije koju će koristiti tokom liječenja.

Koliko dugo traje terapija?

Ortodont u planu terapije procjenjuje i očekivano trajanje terapije. Ortodontska terapija je dug proces. Ortodontske nepravilnosti možemo svrstati u nekoliko klasifikacionih grupa (od lakših do izrazito teških slučajeva). Vrsta i stepen nepravilnosti, kao i starost pacijenta utiču na procijenjeno trajanje terapije. Možemo reći da fiksna ortodontska terapija u prosjeku traje 12-18 mjeseci, ako se za terapiju koriste napredni samoligirajući ortodontski sistemi.

Plan terapije uključuje dvije faze. Prva faza je aktivni dio terapije – period nošenja fiksnog aparata. Druga faza nastupa nakon skidanja aparata i taj period se naziva retencija, a podrazumijeva stabilizaciju zuba u novopostignutim položajima. Ako se cilj terapije postigne i ranije, prije predviđenog vremena, aktivna terapija se shodno tome može i završiti.  Ako je iz određenih razloga neophodno produženje terapije, ortodont procjenjuje vrijeme trajanja tog produženja.

Naravno, sve ovo je moguće samo uz uslov da pacijent pravilno sarađuje sa ortodontom tokom terapije, da poštuje data uputstva i redovno dolazi na zakazane kontrolne preglede. Dobra saradnja pacijenta izuzetno je važna za pozitivan tok terapije.