Stomatolog je uputio vaše dijete na pregled kod ortodonta ili ste vi sami željeli pregled i mišljenje specijaliste koji će procjeniti stepen ortodontske nepravilnosti  kod vašeg djeteta.  Ako je ovo slučaj, prvo slijedi zakazivanje termina u ordinaciji i početna konsultacija sa ortodontom.

Ortodontski pregled

Na specijalističkom pregledu ortodont procjenjuje potrebu za ortodontskim liječenjem i ukoliko ona postoji, određuje kada je najpovoljnije vrijeme za početak terapije. Kod ortodontskih nepravilnosti, odstupanja se mjere u milimetrima.  U zavisnosti od uzrasta pacijenta, njegovih životnih navika i eventualnih preferencija, ortodont predlaže vrstu terapije i pravi plan terapije. Plan terapije omogućava  pacijentu da bude upoznat  sa planiranim koracima, očekivanim rezultatima  i procjenom ukupnih troškova terapije.

Savjet roditeljima je da dijete već u 6-toj godini života dovedu na prvi pregled kod ortodonta, kako bi se prije svega procijenilo da li postoji potreba za terapijom.

Šta vas očekuje na prvom pregledu kod ortodonta?

Prvi pregled omogućava ortodontu da procjeni da li postoji potreba za liječenjem, koliko je izražena i kada je najbolje vrijeme za početak terapije. Na pregledu ortodont posmatra ukupan izgled lica, pregleda zube i vilične kosti, te vrši potrebna mjerenja. Odmah na prvom pregledu se mogu:

  1. napraviti fotografije pacijenta
  2. uzeti otisci gornje i donje vilice i
  3. napraviti rendgenski snimci.

Na osnovu ovih nalaza, u narednom koraku se vrše ortodontske analize i pravi se plan terapije.

U ordinaciji Dentalharmony, ortodontski pregled je besplatan, dok se rendgenski snimci i plan terapije naplaćuju.

Šta uključuje plan ortodontske terapije?

Ortodont mjeri tjeskobe i druge nepravilnosti u milimetrima. Dokaz o ovim nalazima se unosi u plan terapije, uz prethodno uzete otiske zuba, rendgenske snimke i fotografije. Ortodont dokumentuje dijagnozu i vrstu ortodontske terapije koju će koristiti tokom liječenja.

Koliko dugo traje terapija?

Ortodont u planu terapije procjenjuje i očekivano trajanje terapije. Ortodontska terapija je dug proces. Ortodontske nepravilnosti možemo svrstati u nekoliko klasifikacionih grupa (od lakših do izrazito teških slučajeva). Vrsta i stepen nepravilnosti, kao i starost pacijenta utiču na trajanje terapije. Možemo reći da fiksna ortodontska terapija u prosjeku  traje 12-18 mjeseci, ako se za terapiju koriste napredni samoligirajući ortodontski sistemi.

Plan terapije uključuje dvije faze. Prva faza je aktivni dio terapije, odnosno period nošenja fiksnog aparata. Druga faza nastupa nakon skidanja fiksnog aparata i to je period koji se naziva retencija, a podrazumijeva stabilizaciju zuba u novopostignutim položajima. Ako se cilj terapije postigne i ranije, prije predviđenog vremena, aktivna terapija se može shodno tome i završiti.  Ako je iz određenih razloga neophodno produženje terapije, ortodont procjenjuje vrijeme trajanja tog produženja.

Sve ovo je, naravno, moguće samo uz uslov da pacijent potpuno sarađuje sa ortodontom tokom terapije, da prati data uputstva i redovno dolazi na zakazane kontrolne preglede. Dobra saradnja pacijenta izuzetno je važna za pozitivan tok terapije.