Liječenja korijena zuba – najefikasniji i najbezbjedniji metodi

Liječenje korijena zuba ili endodontska terapija je vrsta mikrohirurškog zahvata od čijeg uspjeha zavisi budućnost zuba koji se liječi. Kanalni sistemi korijena zuba mogu biti veoma komplikovani za liječenje zbog njihove složene strukture sa svim nepravilnostima, kao što su bočni kanali i isteme, račvanje kanala, ispupčenja i dentinski tubuli.

Danas, ni napredne rotacijske tehnike koje koriste stručni endodonti,  nisu dovoljne za potpuno čišćenje kanala. Dokaz složenosti kanalnog sistema korijena su i rezultati istraživanja, koja su pokazala da jedna trećina zidova kanala ostaje netaknuta endodontskim instrumentima. Loša dezinfekcija i neadekvatno punjenje kanala mogu da utiče na pojavu stanja, gdje je potrebno ponoviti liječenje i upitan je opšti uspjeh terapije.

Tek nakon adekvatne irigacije (ispiranja) kanala i čistih kanala korijenskog sistema, moguća je potpuna opturacija (punjenje) i predvidljiv ishod terapije.

U Dentalharmony centru koristimo savremene metode za korijensko liječenje zuba. Uvođenjem savremenih koraka u protokole čišćenja i dezinfekcije postižemo maksimalnu čistoću i smanjujemo šanse za reinfekciju.

Endoaktivator za liječenje korijena zubaendoaktivator_Dentalharmony

Endoaktivator je jedan od noviteta u endodonciji koji koristimo u našoj ordinaciji. Radi se o uređaju koji pospješuje ispiranje kanala tokom endodontske terapije. Sistem endoaktivatora je dizajniran za sigurno, snažno i maksimalno ispiranje kanalnih sistema, tako što hidrodinamički aktivira rastvore za ispiranje pod kontrolisanim pritiskom. Ova inovativna tehnologija nema kontraindikacije za dezinfekciju kanala.

Diodni laser u endodonciji

Pored endoaktivatora, za dezinfekciju i čišćenje korijenskih kanala koristimo i Biolase diodni laser. On se zasniva na fototerminalnom efektu, čime se uklanja 99% bakterija. Istraživanja su pokazala da diodni nastavak djeluje antimikrobno u korijenskom kanalu.  Prednost dezinfekcije kanala pomoću lasera je prodiranje i djelovanje laserskih zraka u dubini dentina i dentinskim tubulima.

WaveOne ThermaPrep2

Kanalni sistemi su složeni kako za dezinfekciju tako i za opturaciju (punjenje). Studije dokazuju visok kvalitet rezultata i efikasnost endodontske terapije, uz upotrebu ThermaPrep2 obturatora, koji omogućava jednostavnije punjenje kanala.

Upotreba ovog aparata otvara novu dimenziju u pripremi korijenskog kanala. Zagrijavanjem thermafil opturatora,  omogućeno je punjenje i najzahtjevnijih korijenskih kanala do savršenstva.

Pomoću endoaktivatora, diodnog lasera i ThermaPrep2 obturatora primjenjujemo tehniku korak po korak do uspješno završene endodontske terapije čak i kod komplikovanih kanalnih sistema korijena zuba.