Liječenje korijena zuba

Liječenja korijena zuba - najefikasniji i najbezbjedniji metodi Liječenje korijena zuba ili endodontska terapija je vrsta mikrohirurškog zahvata od čijeg uspjeha zavisi budućnost zuba koji se liječi. Kanalni sistemi korijena zuba mogu biti veoma komplikovani za liječenje zbog njihove složene strukture sa svim nepravilnostima, kao što su bočni kanali i isteme, račvanje kanala, ispupčenja