All-on-6 metoda uključuje ugradnju šest zubnih implantata u gornju i/ili donju vilicu pacijenta kako bi se nadomjestili izgubljeni zubi. Za zamjenu prirodnog korjena zuba koristimo implantate koji obezbjeđuju pouzdanu fiksaciju u strukture vilične kosti. Šema postavljanja implantata uključuje ugradnju dva implantata u frontalnu zonu i još četiri implantata umjesto očnjaka i kutnjaka.

All-on-6 metoda u fazama

Potreba za ugradnjom fiksne protetske nadoknade na 6 implantata utvrđuje se nakon pregleda i detaljne dijagnostike. Ako nema ozbiljnih kontraindikacija,  implantacija metodom all-on-6 se obavlja u tri faze.

Faza 1: Priprema za operaciju

Restauracija zuba All-on-6 metodom u jednom danu zahtijeva pažljivo planiranje operacije i tačan odabir mjesta za ugradnju zubnih implantata. Da bismo to uradili, tokom dijagnostike koristimo CT (kompjutersku tomografiju), koja omogućava da precizno analiziramo strukture tkiva vilice i odaberemo regije sa dovoljnom količinom koštane mase. Nakon toga, na osnovu snimaka, pravimo trodimenzionalni model vilice i biramo optimalne parametre implantata koje ćemo postaviti.

Faza 2: Implantacija

Svi all-on-6 implantati se ugrađuju u jednoj posjeti u roku od 2 do 3 sata. Da bi to uradio, hirurg pravi punkciju u desnima gdje ugrađuje implantat.

Faza 3: Protetika

Protetska nadoknada se postavlja odmah nakon implantacije ili nekoliko dana nakon operacije. Prvo koristimo laganu akrilnu protetsku nadoknadu štampanu na 3D štampaču. Ona ne vrši pretjeran pritisak na implantate. Od presudne je važnosti da se minimizuju povrede mekog i koštanog tkiva vilice i da se obezbjedi brza implantacija. Poslije 3-6 mjeseci privremenu nadoknadu zamjenjujemo trajnom protetskom nadoknadom od cirkonijuma ili drugog materijala po izboru pacijenta. 

Trajne protetske nadoknade izrađene od cirkonijum oksidne keramike su superiorna rješenja. Ovaj materijal visokih performansi nije samo estetski nenadmašan, nego je i izuzetno čvrst, izdržljiv i biokompatibilan. Naš Dentalharmony centar je u mogućnosti da pacijentima pruži najviši kvalitet, jer za izradu protetskih nadoknada koristimo premium materijal Prettau Zirkonia, a protetske nadoknade izrađujemo na najsavremenijem Zirkonzahn CAD/CAM sistemu.